Czy potrzeba dbać o prozdrowotą florę bakteryjną w nas?

TAK! - Prozdrowotna mikrobiota potrzebuje być traktowana w ciele człowieka jako niezależny organ, bez którego organizm nie może prawidłowo funkcjonować!

Ludzki organizm nie produkuje bakterii, jest dla nich wyłącznie środowiskiem, które zasiedlają po dostaniu się do niego ze środowiska zewnętrznego, np. poprzez skórę, oddech lub wraz z pożywieniem.

Dotyczy to zarówno bakterii dobrych - prozdrowotnych i chorobotwórczych. Ponieważ prawidłowa praca zespołów naszego organizmu, witalność i dobry stan zdrowia warunkowane są obecnością w nas tych dobrych, to wskazane jest by je uzupełniać do odpowiedniej liczebności i różnorodności.

przeczytaj więcej...

Joy Day to produkty wyróżniające się

Wszystkie produkty JOY DAY są przyjazne dzieciom. Spełniając tym samym znakomicie rolę utrzymania we właściwej kondycji układu odpornościowego tak często wystawianego u dzieci na próbę.

Nasze produkty poddane zostały szeregowi badań potwierdzających jakość, skuteczność oraz skład naszych produktów.

Dzięki dokumentom certyfikującym wyniki tych badań możemy pracować z renomowanymi instytuami w dziedzinie biotechnologii.

Produkty wyróżnione przez Instytut Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Bierzemy czynny udział we wspieraniu programu profilaktyki zdrowotnej.