Czy potrzeba dbać o prozdrowotą florę bakteryjną w nas?

TAK! - Prozdrowotna mikrobiota potrzebuje być traktowana w ciele człowieka jako niezależny organ, bez którego organizm nie może prawidłowo funkcjonować!

Ludzki organizm nie produkuje bakterii, jest dla nich wyłącznie środowiskiem, które zasiedlają po dostaniu się do niego ze środowiska zewnętrznego, np. poprzez skórę, oddech lub wraz z pożywieniem.

Dotyczy to zarówno bakterii dobrych - prozdrowotnych i chorobotwórczych. Ponieważ prawidłowa praca zespołów naszego organizmu, witalność i dobry stan zdrowia warunkowane są obecnością w nas tych dobrych, to wskazane jest by je uzupełniać do odpowiedniej liczebności i różnorodności.

Dlatego też, polecamy wszystkim nasze naturalne probiotyki zawarte w preparatach probiotycznych Joy Day. Są one oferowane w postaci płynnej, w profilaktyce zdrowia, jako napoje i koncentraty napojów probiotycznych oraz terapiach probiotycznych, jako probiotyczno terapeutyczne suplementy diety.

W naszej ofercie posiadamy produkty probiotyczne zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i dla sportowców.

Joy Day to najlepsze, probiotyki w postaci płynnej

Preparaty JOY DAY są przyjazne dzieciom. Spełniają znakomitą rolę w utrzymaniu dobrej kondycji układu odpornościowego.

Oferowane przez nas probiotyki i prebiotyki poddane zostały szeregowi badań potwierdzających ich jakość i skuteczność oddziaływania na dobry stan zdrowia.

Dzięki temu, nasze probiotyczne preparaty JOY DAY, zawierające w swym składzie konsorcjum odpowiednio zestawionych bakterii probiotycznych, charakteryzują się między innymi, znaczną witalnością i aktywnością zawartych w nich probiotycznych bakterii, skutecznością ich zasiedlania przestrzeni jelit oraz pozytywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie organów i zespołów naszego organizmu. Wszystkie preparaty probiotyczne JOY DAY są w każdej partii monitorowane i badane w akredytowanych laboratoriach i polskich uczelniach.

Posiadamy przy tym liczne wyróżnienia oraz certyfikaty wskazujące i potwierdzające doskonałą jakość naszych probiotycznych produktów.

przeczytaj więcej...

Joy Day to produkty wyróżniające się

Wszystkie produkty JOY DAY są przyjazne dzieciom. Spełniając tym samym znakomicie rolę utrzymania we właściwej kondycji układu odpornościowego tak często wystawianego u dzieci na próbę.

Nasze produkty poddane zostały szeregowi badań potwierdzających jakość, skuteczność oraz skład naszych produktów.

Dzięki dokumentom certyfikującym wyniki tych badań możemy pracować z renomowanymi instytuami w dziedzinie biotechnologii.

Produkty wyróżnione przez Instytut Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Bierzemy czynny udział we wspieraniu programu profilaktyki zdrowotnej.