Głównym produktem firmy są bezmleczne koncentraty i napoje probiotyczne serii JOY DAY.

Dzięki innowacyjnym wdrożeniom w stosowaniu naturalnej biotechnologii, od 2009 roku działalności na rynku zyskaliśmy uznanie i zaufanie klientów. Produkty nasze posiadają liczne wyróżnienia.

Produkty probiotyczne serii JOY DAY stały się już marką będącą gwarancją najwyższej jakości spożywczych, bezmlecznych produktów probiotycznych zawierających kompleks żywych kultur bakterii prozdrowotnych.

Regularnie przeprowadzane są odpowiednie badania i testy rozwojowe produktów w naszym laboratorium mieszczącym się w siedzibie firmy w Trzcielu. Produkcja odbywa się w Zakładzie w Trzcielu. Do badań stosowany jest sprzęt najnowocześniejszy w europie w tym cytometry przepływowe. Cytometria przepływowa umożliwia analizę parametrów badanych komórek i wielowymiarową analizę statystycznych cech komórek (np. bakterii) w badanej próbce, dających podstawę do odpowiednich wniosków dotyczących np. zachowania bioróżnorodności i żywotności flory bakteryjnej znajdującej się w badanych preparatach.

Cały system produkcji i kontrola produktów oparte są o procedury obowiązujące we wdrożonym systemie HACAP. Nad prawidłowym systemem i jakością produkcji czuwa wykwalifikowany/sprawdzony personel.

Przykładamy wielką wagę do jakości produktów, do bogactwa ich bioaktywnych składników oraz do odtwarzania naturalnej witalności znajdujących się w produktach, żywych kultur bakterii probiotycznych. Posiadamy wyniki licznych badań, potwierdzających wskazywaną jakość, prozdrowotne właściwości i skład naszych produktów, przeprowadzanych w laboratoriach instytucji, z którymi współpracujemy. Wśród nich laboratoria:

NASZE PRIORYTETY:

LIVING FOOD SP. Z O.O.

ul. Graniczna 15, 66-320 Trzciel.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000350884.
Kapitał zakładowy: 424.000 PLN.
NIP 5961723742, REGON 080408061.