CZY ORGANIZM CZŁOWIEKA PRODUKUJE BAKTERIE ?

Organizm człowieka w żadnym razie nie produkuje bakterii!!!

Organizm człowieka pozyskuje probiotyczne, prozdrowotne mikroorganizmy z zewnątrz, ze środowiska w którym żyje.
Im środowisko jest zdrowsze, tym bogatsze są jego zasoby w prozdrowotną florę bakteryjną. Flora ta po dotarciu do organizmu człowieka rozmnaża się w nim, mając decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jego układu odpornościowego.

Bakterie będące organizmem jednokomórkowym rozmnażają się w sposób bezpłciowy, przez podział. Jedna bakteria dzieli się na dwie pochodne i tak dalej, i dalej, i są identyczne z bakterią „mateczną”.

Jednak bakterie potrzebują do swego rozmnażanie się odpowiednich, sprzyjających warunków. Inaczej mówiąc potrzebują przyjaznego środowiska wolnego od toksycznych produktów przemiany materii wytwarzanych przez patogeny oraz właściwego pożywienia.
Brak takiego pożywienia oznacza zastój w rozmnażaniu się. Wzrost ilości pożywienia oznacza gwałtowny wzrost rozrodczy bakterii.

Bibliografia:
Betsy T., Keogh J. Microbiology demystified. The McGraw-Hill, New York, 2005
Kunachowicz H., Czarnowska- Misztal E., Turlejska H., Zasady żywienia człowieka. Podręcznik.
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. [red.] Mikrobiologia techniczna. PWN Warszawa, 2009
O’Sullivan M.G., Thornton G., O’Sullivan G.C., Collins J.K. Probiotic bacteria: myth or reality? Trends Food Sci. Technol., 1992, 3, 309-314.
Zaremba M.L., Borowski J. Mikrobiologia lekarska. PZWL, 2001.