Flora bakteryjna jako odrębny narząd w organizmie.

Dla każdego człowieka ważne jest, by jego ciało było sprawne, by prawidłowo funkcjonowały wszystkie jego organy, układ pokarmowy, układ gruczołów dokrewnych, układ krwionośny, układ oddechowy, mózg, układ odpornościowy.

Współcześnie jest już, że prawidłowa praca wszystkich części naszego ciała zależna jest od obecności w nas prozdrowotnej flory bakteryjnej. Ich największe skupiska znajdują się w przestrzeni jelit, na skórze i w układzie moczowo płciowym.

W marcu 2012 r odbył się we Francji pod Paryżem Pierwszy Światowy kongres naukowców i specjalistów z dziedziny medycyny i mikrobiologii, którego tematem przewodnim był pozytywny wpływ mikrobioty człowieka na jego zdrowie.

Na zakończenie wspólnie i zgodnie stwierdzono, że ludzka, prozdrowotna mikrobiota potrzebuje być traktowana w organizmie człowieka jako niezależny organ, bez którego organizm nie może prawidłowo funkcjonować!

Od tego czasu rejestruje się szczególne nasilenie badań nie tylko pozytywnego wpływu prozdrowotnej flory bakteryjnej na zdrowie człowieka ale i złożonych współzależności stanu mirobioty i pracy organów naszego ciała i jego kondycji w ogóle.

Znaczenie kondycji flory bakteryjnej

Współczesna nauka posiada coraz szerszą dostępność do prowadzenia nowatorskich metod badań mikrobioty zasiedlającej różne środowiska, w tym mikrobiomu naszego organizmu.

Okazuje się, że mikrobiom zasiedlający konkretne środowiska podlega tak samo procesowi ewolucji jak procesowi starzenia się. Dotyczy to również mikrobiomu ludzkiego organizmu.

W miarę upływu czasu, wraz z postępującym wiekiem, pod wpływem czynników zarówno wewnętrznych i zewnętrznych wyniszczających i dziesiątkujących nasze prozdrowotne bakterie, zaczynamy się widocznie starzeć i podupadać na zdrowiu.

Towarzyszy temu częściowe zanikanie i degeneracja, czyli istotne, negatywne zmiany w pożytecznej mikroflorze człowieka.

Obrazują się one zarówno w jego zubożałym składzie oraz witalności, czy jakości.

Objawami tego jest nieprawidłowa praca jelit, dysfunkcje układu odpornościowego i przemiany materii, dalej brak energii witalności, niedomagania fizyczne i pogarszający się stan zdrowia.

Prozaicznie wydawać by się mogło, że główne funkcje prozdrowotnych mikroorganizmów w naszym organizmie, to przede wszystkim wspomaganiu układu odpornościowego, trawienie i rozkład niestrawionego pokarmu.

Współczesne raporty z licznych badań naukowych zawierają jednak informacje o bardziej złożonych zależnościach.

Jak wspomóc bakterie probiotyczne podczas aplikacji

Badania in vitro przeprowadzone z zastosowaniem produktów probiotycznych JOY DAY wskazują, że treść spożywanego pokarmu wpływa lub może wpływać stymulująco na rozwój bakterii probiotycznych wprowadzanych do organizmu wraz z pożywieniem lub bezpośrednio po posiłku.

Jest tak ponieważ składniki pokarmu wykorzystywane są przez bakterie probiotyczne nie tylko jako naturalny „parasol” ochronny ułatwiający im przedostanie się przez kwasy żołądkowe i sole żółciowe do przestrzeni jelita grubego ale i wpływają one na te bakterie wspierająco i na ich wzrost i rozwój.

Jak widać sposób odżywiania się ma wpływ na skład i jakość flory jelitowej.

Ważne jest by dobrze odżywiać nie tylko siebie ale i nasze prozdrowotne bakterie. Nie wystarczy tutaj przeświadczenie, że same prebiotyki rozwiązują kwestie wsparcia rozwoju bakterii probiotycznych w nas.

Probiotyczne bakterie, zarówno te bytujące w nas przejściowo jak i te, najważniejsze – nasze autochtoniczne do swojego wzrostu potrzebują także białka, węglowodanów, antyoksydantów, składników mineralnych oraz witamin wchodzących w skład naszych posiłków.

Profilaktyka probiotyczna

Niemal w każdej chwili wyniszczamy swoją prozdrowotną florę bakteryjną. Uzupełnianie jej braków powinno być przedmiotem naszej stałej uwagi.

Dlatego tak istotne jest, szczególnie dla organizmów nadmiernie wyniszczanych, czy to w związku z upływem lat, czy to spowodowanych nadmiernym wysiłkiem fizycznym, by dbać o stan swojej flory bakteryjnej, co najmniej tak samo a właściwie jeszcze bardziej niż o pozostałe organy naszego ciała. Jest tak, ponieważ prawidłowa praca tych organów zależna jest w znacznej mierze od równowagi mikrobiologicznej w organizmie i od kondycji zdrowotnej jelit, które to czynniki mają pośrednie i bezpośrednie przełożenie na stan naszego zdrowia.

Bakterie prozdrowotne, w tym probiotyczne, pozyskiwane są lub mogą być przez nasze organizmy wyłącznie z zewnątrz, najczęściej wraz z pożywieniem.

Dbajmy o to, by produkty spożywcze zawierające w swym składzie probiotyki zawierały je w jak najlepszej jakości, czyli by były żywe, witalne zdolne do skutecznego zasiedlania środowiska jakim są przestrzenie naszego organizmu. Do tego wysoce wskazane jest, by zawierały także ich czynne metabolity, w których skład wchodzą witaminy, mikroelementy, antyoksydanty i inne prozdrowotne i antyseptyczne związki. Należy przy tym pamiętać, że nasze pożywieniem ma zabezpieczyć potrzeby organizmu ale i dostarczać składników wspierających rozwój i pracę bakterii probiotycznych.

Zdrowotne efekty probiotykoterapii

Niezwykle ważne jest, by zarówno lekarze jak i dietetycy, terapeuci, naturo terapeuci, trenerzy personalni, fizjoterapeuci i inni zajmujący się prozdrowotnymi terapiami, zdawali sobie sprawę z tego, że powodzenie i długotrwałe pozytywne skutki każdej prozdrowotnej terapii uzależnione jest od obecności w organizmie probiotycznej, prozdrowotnej flory bakteryjnej, która w odpowiedniej ilości, witalności i symbiotycznej gatunkowości powinna bytować w każdym organizmie.

Ponieważ dysfunkcje i choroby organizmu obrazują się dysbiozą, to zdecydowane ukierunkowanie na probiotykoterapię jest bez najmniejszej wątpliwości wysoce uzasadnione!

Jędrzej Soporowski